Polski Kodeks Karny was released to App Store. Now you can use it on your IOS device. I gift you 10 promo codes to install this app for free. The next codes are able from 27.10.2017 until 27.11.2017. Try them: Polski Kodeks Karny został wydany do App Store. Teraz możesz używać go na swoim urządzeniu IOS.